OM OS

Hvem er vi


Trivelse - Trykhed - Fællesskab

Omkring KAB Klubben

En klub for varmemestre, som bestod af en formand, en næstformand, og tre bestyrelsesmedlemmer. Der var 43 varmemestre i klubben på det tidspunkt. En klub for gårdmænd og viceværter, som bestod af en formand og to bestyrelsesmedlemmer. Der var 49 gårdmænd og viceværter i klubben på det tidspunkt. Den 15. august 1946 blev de to klubber slået sammen til en. Den kom til at hedde KAB-klubben. Klubbens formål var/er, at samle alle KAB’s ejendomsfunktionærer, som er medlem af fagforeningen EFK i klubben, samt at varetage medlemmernes interesser, vedr. det daglige arbejds- og lønforhold m.m. Klubben bestod nu af en formand, som også var fællestillidsmanden, en kasserer, en sekretær, og fire bestyrelsesmedlemmer. Den gang var fællestillidsmanden ansat på halv tid som ejendomsfunktionær.

På dette tidspunkt var der ca. 140 ejendomsfunktionærer ansat på de ejendomme KAB administrerede. Den gang blev man automatisk medlem af klubben, når man blev ansat som ejendomsfunktionærer i KAB. Den gang blev kontingentet automatisk trukket over lønnen. I gennem tiden har der været ca. x fællestillidsmænd, frem til i dag i år 2008. I 1985 kom det først klubblad ”Termostaten” som blev sendt til alle ejendomsfunktionær fire gange om året. Det har det gjorde det frem til december måned 2008, hvor det sidste nummer udkom i den form det havde. I 2003 forlod Privatbo KAB- fællesskabet, dette

betød at ca. 50 ejendomsfunktionærer forlod KAB-klubben. I dette år flyttede KAB-klubben kontor, fra Vibevej 65. i København NV, til nye store lokaler på Ålekistevej 20, Vanløse.

Den første januar 2007 blev AKB fusionerede med KAB, dette betød at der kom ca. 170 ejendomsfunktionærer mere til klubben. I januar måned 2007 forsvandt eksklusivaftalerne. Fra den dag, blev man ikke mere automatisk medlem af klubben når man blev ansat i KAB. Den første oktober 2007 fjerne man fra KAB’s side, også det automatiske løn træk, vedr. klub kontingentet. I 2009. Fik KAB-klubben en hjemmeside. Klubbladet ”Termostaten” blev genindført. Men den udkom nu, kun to gange om året, i juni og december måned til alle medlemmer. Der vil komme mere om KAB-klubbens historie, efterhånden som vi finder mere om klubben.

Kontakt Formanden

Jens Aanæs

Adresse: Ålkistevej 18, 2720 København

Email:  jca@kab-bolig.dk

Telefon: 38191171

Mobil: 20122682

Kontakt Næstformanden 

Formand for sommerhusklubben

Johnny Rundstrøm

Email: joru@kab-bolig.dk

Mobil: 2944111

Hjemmeside: 3bklub.dk

Copyright KAB klubben